Zákonná povinnost mít informace na webu

Přejít na obsah

Zákonná povinnost mít informace na webu

Marketingová agentura Getrun s.r.o.
Published by Zdeněk Oubrecht v webové stránky · 9 Červenec 2021
Jako podnikatel, OSVČ či právnická osoba, máte povinnost uvádět povinné údaje na funkčních webových stránkách. Tato povinnost je zakotvena v občanském zákoníku.
 

Povinné údaje pro:

 
OSVČ
 
  • jméno a příjmení,
  • identifikační číslo,
  • místo podnikání,
  • údaje o zápise do živnostenského rejstříku,
  • pokud je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku, je povinen uvádět údaje o tomto zápisu, včetně oddílu a vložky.
 
 
Právnická osoba
 
  • název společnosti,
  • identifikační číslo,
  • adresu sídla,
  • údaj o zápisu do obchodního rejstříku, a to včetně oddílu a vložky.
 
 
Povinnost uvádět tyto údaje na svých internetových stránkách vzniká bez zbytečného odkladu po vzniku oprávnění podnikat a musí se udržovat aktuální. Zákon neuvádí, kde přesně mají tyto údaje být, jediným pravidlem je, že musí být dostupné jednoduchým způsobem při zadání elektronické adresy. Většinou je k tomuto účelu využívána spodní část webové stránky.

 
Pokud podnikatel (OSVČ či s.r.o.) internetové stránky nemá, nevztahuje se na ně žádná z výše uvedených povinností. Toto se netýká akciových společností, které mají tuto povinnost ze zákona o obchodní korporacích, podle něhož je akciová společnost povinna vést webové stránky a uveřejňovat na nich identifikační údaje.
 

Za neuvedení identifikačních údajů podnikatele hrozí pokuta až 100.000 Kč. Kontrolu nad těmito povinnostmi má na starost dle občanského zákoníku příslušný živnostenský úřad.


tel.: 603 41 73 12
info@getrun.cz
Getrun s.r.o.
Návrat na obsah